Turite klausimų? Skambinkite: +370 5 249 9958
greitas
pristatymas

Taisyklės ir įsipareigojimai


Taisyklės

1. UAB Supakuota (toliau tiekėjas) paslaugas teikia per UAB Venipak siuntų tarnybą, t.y. tiekėjas tiesiogiai pats nevykdo siuntų gabenimo paslaugos. Nepaisant šios aplinkybės tiekėjas lieka tiesiogiai atsakingas 

klientui už tinkamą paslaugų vykdymą.

2. Pateikus klaidingą gabenimo užsakymą (pavyzdžiui, pateikus vežėjui ne tą siuntą, ne tą gavėjo telefono numerį), tiekėjo paslaugos laikomos suteiktomis tinkamai, sumokėta suma už paslaugų teikimą tokiais 

atvejais negrąžinama.

3. Turint pretenzijų dėl siuntos sugadinimo, gavėjas privalo pateikti tiekėjui pretenziją raštu ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo dienas nuo siuntos gavimo dienos, dėl siuntos praradimo – per 8 (aštuonias) darbo 

dienas nuo siuntos išsiuntimo dienos. Jei per nurodytą laiką pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad siuntos pristatytos tinkamai, o užsakymas buvo įvykdytas ir kokybiškai. 

4. Siunta laikoma pristatyta, kai Gavėjas ar jo atstovas priima siuntą ir pasirašo siuntos lydinčiame dokumente (popieriniame arba elektroniniame manifeste).

5. Uždrausti vežti daiktai - daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų 

komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (įvežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorija vykdomas vežimas, teisę, 

kaip pavyzdžiui: ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos; narkotinės ir psichotropinės medžiagos, jų prekursoriai, išskyrus vaistus, turinčius analogiškų savybių; gyvi gyvūnai ir 

augalai;  greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai. Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga; žmogaus palaikai ar kūno dalys; daiktai, kurių pervežimui 

reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos;  daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar įvežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos; daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti 

kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai;

 

Mūsų įsipareigojimai

UAB Supakuota įsipareigoja siuntas pristatyti per 1 darbo dieną nuo siuntos perdavimo kurjeriui. Siuntas kurjeriui perduodame kiekvieną darbo dieną iki 15h. Apie siuntos perdavimą siuntėją informuojame 

SMS žinute. Kilus nesklandumams dėl siuntos pristatymo, pažeistos pakuotės, kreipkitės tel. numeriu. +370 5 249 9958.

Domina naujienlaiškis? Užsisakykite: